มูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

Notebook

พิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย

มูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและพิทักษ์ภัยของพระพุทธศาสนา เมื่อปีพุทธศักราช 2559 โดยการนำของศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ซึ่งมีพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานที่ปรึกษา ได้จัดตั้งชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจากภัยภายในและภายนอก ช่วยเหลือวัดช่วยเหลือพระที่ถูกดำเนินคดีจนเป็นที่พึ่งของวัดของพระสงฆ์ทั่วประเทศ...

อ่านเพิ่มเติม...

ศ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ระดม 10 ล้านชื่อยกสถานะวัดที่สร้างในที่ดินหลวงทุกประเภท เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

ศ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม บรรยายเรื่องปัญหาเชิงระบบทำลาย พระพุทธศาสนา

วิสันทัศน์ พอจ.สินชัย เปิดมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสาขาแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ศ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ลงพื้นที่วัดป่าสักธรรมพิทักษ์มงคล จ.พะเยา

ศ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ความคืบหน้าคดีพระธาตุศรีสองรัก

เตรียมดำเนินการก่อสร้างมัสยิดทั้งที่ยังไม่ผ่านการลงประชามติ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หนุนสร้างมัสยิด บ้านโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ของมูลนิธิฯ ที่สามารถดาวน์โหลดได้